Jos haluat keskustella tilanteestasi, soita Surunauhan numeroon 044 977 9428 (ark. 9-15). Ympärivuorokautinen MIELI ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09 2525 0111.

Att delta i Sorgbandets stödgrupper

Vanliga frågor och svar

Sorgbandet har både stängda och öppna stödgrupper för närstående till människor som gjort suicid. I de öppna grupperna kan man delta endast en gång, eller varje gång till exempel under hela hösten eller våren. För att delta i en stängd grupp, anmäler man sig på förhand och samma personer träffas varje gång. Grupphandledarna ringer och diskuterar i förväg med alla som anmält sig till en stängd grupp. Grupperna är avgiftsfria.

Varför delta i en stödgrupp?

De flesta har upplevt det lättande, att man kan dela en upprörande upplevelse med andra. Andras återhämtning kan ge hopp och stöd i att bearbeta den egna förlusten och sorgen. En stödgrupp är ett ställe, där man utan skam kan diskutera fritt om alla känslor och tankar som berör en närståendes suicid. De som har upplevt en liknande händelse förstår varandra. Från amdras berättelser kan man hitta nya sätt att förhålla sig till sin egen förlust.

När kan man delta i en grupp?

Det finns inte ett rätt svar. Du kan delta i sorgbandets stödgrupper oberoende av när din förlust har skett. Allas sorg är individuellt. Vi är alla olika, men vi har också olika sätt att sörja. Många funderar på om de kan delta i en stödgrupp, då det bara har gått några veckor av en närståendes suicid. I början brukar människan ofta vara i ett chocktillstånd och då kan det vara för ansträngande att gå med i en grupp. Många har dock fått stöd från en grupp i ett tidigt skede efter förlusten. Du kan delta i en grupp, fastän det gått flera år sedan din förlust.

Till vem passar gruppen?

Stöd i form av en grupp passar i grund och botten alla, som vill ha samtals- och kamratstöd till att bearbeta en närståendes suicid. Om du känner att du till exempel inte just nu orkar, eller är redo att höra om andras förluster, kan du till exempel pröva på vår kamratstödtelefon, eller chattområde. Du kan också söka stöd från en stödperson i ditt närområde.

Vem deltar i grupperna?

I sorgbandets stödgrupper deltar endast närstående till någon som gjort suicid. Du kan delta i en grupp oberoende av vem du förlorat. Det kan till exempel vara ditt barn, din syster eller bror, partner, förälder, kompis, kollega eller någon annan person som är viktigt för dig. En del stängda grupper är begränsade till exempelvis dem som förlorat sitt barn.

Vem handleder grupperna?

Sorgbandets stödgrupper leds av utbildade frivilliga stödpersoner, som också själv är anhöriga till någon som gjort suicid. Du kan läsa mer om Sorgbandets utbildningar här. I vissa samarbetsgrupper kan den andra handledaren vara professionellt utbildad, som till exempel en krisarbetare, eller diakon.

Hur många deltagare finns i en grupp?

I grupperna finns ofta ca. 5-10 deltagare. Till de stängda grupperna tas det max 10 deltagare. Deltagarmängden i en öppen grupp vet vi inte i förväg.

Måste man prata i en grupp?

Det är inte ett måste att tala i en grupp, man kan också vara tyst och lyssna. Vi önskar dock, att alla enligt deras egna krafter orkar berätta vem de har förlorat.

 Vad pratar man om i en stödgrupp?

Gruppdeltagarna kan själv påverka vad de vill tala om i en grupp. Det gemensamma i alla grupper är dock, att alla deltagare öppet kan berätta om sin egen förlust. Alla känslor är tillåtna. I de stängda grupperna kan det finnas mötesspecifika teman, som skuldkänslor och sorg, saker som stöder återhämtningen samt att prata och komma ihåg den avlidna.

Kan man prata konfidentiellt i en grupp?

Gruppdeltagarna och grupphandledarna kan tillsammans passa och gå igenom gruppens regler, eller använda färdiga regler gjorda för våra stödgrupper. Gemensamt i alla grupper är konfidentialitet, en tystnadsplikt, respekt för alla gruppmedlemmar, rätten att tala och avstå från att tala samt att gruppera endast är menade för anhöriga till någon som gjort suicid.

Om du fortfarande funderar på något eller tröskeln att delta är hög, kan du kontakta oss. Du kan också prata med grupphandledaren på förhand. Du är varmt välkommen till Sorgbandets stödgrupper!