Surukonferenssi

 

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

 

Surukonferenssi 2019

Tämän vuoden Surukonferenssi järjestetään 11.-12.4.2019 Tampereella, ja sen teemana on Suru perheessä. Konferenssissa käsitellään perheen surua monipuolisesti eri perheenjäsenten, eri kuolinsyiden ja selviytymiskeinojen näkökulmasta.
Tilaa Surukonferenssin uutiskirje
Surukonferenssin nettisivut

 

Surukonferenssi 2018

Vuoden 2018 Surukonferenssi järjestettiin Tampereella 19.-20.4.2018. Konferenssi oli kymmenes valtakunnallinen Surukonferenssi. Juhlavuonna haluttiin korostaa toivon ja selviytymisen merkitystä. Konferenssin teemana oli Resilienssi surussa – sinnikkyys, joustavuus, selviytymiskyky vaikeissa elämäntapahtumissa.

Konferenssin järjestävät Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry, Suomen nuoret lesket ry, Surunauha ry ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunta – Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina on Kirkkohallitus.