Surukonferenssi

 

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

 

Surukonferenssi 2017

Tämän vuoden Surukonferenssi järjestetään Tampereella 27.-28.4.2017. Konferenssin teemana on Kohtaan surevan. Konferenssi on suunnattu mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus- ja kasvatusalan sekä seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville, surua ja kuolemaa tutkiville asiantuntijoille sekä läheisensä menettäneille.

Konferenssin järjestävät Käpy ry, Suomen nuoret lesket ry, Huoma ry, Surunauha ry, Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja Suomen Mielenterveysseura. Yhteistyökumppaneina toimivat Kirkkohallitus ja Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry.

Lue lisää konferenssista Surukonferenssin verkkosivuilta. Ilmoittautuminen on käynnissä!