Ammattilaisille

Tilaa Surunauhan esitteitä, uutiskirje.

Surevan kohtaaminen (www.surevankohtaaminen.fi) on neljän surujärjestön yhteistyöhanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Hankkeen taustalla on KÄPY ry:n Kokemuskouluttajat-hankkeen (2015–2017) kehittämistyö. Toteuttajina ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Hanketta hallinnoi KÄPY ry.

Hanke on kolmivuotinen (2018–2020). Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat surevia työssään kohtaavat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä seurakunnissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan kohderyhmään voivat kuulua esim. opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset.

Projektipäällikkö Anne Viitala
anne.viitala(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 050 567 0352

Viestintävastaava Maiju Laitanen
maiju.laitanen(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 045 6422 458

Hankesuunnittelija Reetta Alenius
reetta.alenius(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 045 617 9557

 

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositukset (Lähde: www.hotus.fi)

 

Hoitosuositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ennen suositusten julkaisemista, niistä pyydetään lausunnot sekä suositusaiheen että menetelmän asiantuntijoilta.

Hoitosuositusten tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle. Suositukset ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Hoitosuositus äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen:

Lyhyt versio: HOITOSUOSITUS_lyhyt_final.pdf (PDF-tiedosto)

Pitkä versio: http://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus

 

Medialle

Itsemurhien ehkäisy ja uutisointi mediassa: Työkalupaketti media-alan ammattilaisille Solin, Pia; Partonen, Timo (2016-06)