Tukea on saatavilla myös netissä ja puhelimitse! Voit myös soittaa toimistolle 0447519916 (ark. klo 9-15).
Surunauha ry suosittelee kasvomaskin käyttöä ryhmissä ja tilaisuuksissa.

Tietoa itsemurhan tehneiden läheisiä kohtaaville ammattilaisille

Tilaa Surunauhan maksuttomia esitteitä

Tilaa Surunauhan uutiskirje

 

Surevan kohtaaminen (www.surevankohtaaminen.fi) on neljän surujärjestön yhteistyöhanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Hankkeen taustalla on KÄPY ry:n Kokemuskouluttajat-hankkeen (2015–2017) kehittämistyö. Toteuttajina ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Hanketta hallinnoi KÄPY ry.

Hanke on kolmivuotinen (2018–2020). Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat surevia työssään kohtaavat ammattilaiset ja alan opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä seurakunnissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan kohderyhmään voivat kuulua esim. opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset.

Projektipäällikkö Anne Viitala
anne.viitala(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 050 567 0352

Viestintävastaava Maiju Hirvonen
maiju.hirvonen(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 045 6422 458

Hankesuunnittelija Taru Oulasvirta
taru.oulasvirta(at)surevankohtaaminen.fi, puh. 045 617 9557

 

 

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositukset (Lähde: www.hotus.fi)

 

Hoitosuositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ennen suositusten julkaisemista, niistä pyydetään lausunnot sekä suositusaiheen että menetelmän asiantuntijoilta.

Hoitosuositusten tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle. Suositukset ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Hoitosuositus äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen:

Lyhyt versio: HOITOSUOSITUS_lyhyt_final.pdf (PDF-tiedosto)

Pitkä versio: http://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus

 

 

Ohjeistus itsemurhien käsittelystä mediassa

 

Itsemurhien ehkäisy ja uutisointi mediassa: Työkalupaketti media-alan ammattilaisille Solin, Pia; Partonen, Timo (2016-06)

EUREGENAS Itsemurhien ehkäisyn työkalupaketti media-alan ammattilaisille Eva Dumon & Prof. Gwendolyn Portzky (European Regions Enforcing Actions Against Suicide, 2008-2013)

Läheisen itsemurhan käsittely mediassa Surunauha 2019

Suomen Journalistiliiton ohjeistuksia. (Myös kuva alla)

Surunauha ry:n jäsenlehti

 

Jäsenlehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan jäsenille sähköpostitse tai postitse sen mukaan, miten olet toivonut. Jäsenlehtemme sisältää mm. tietoa tulevasta toiminnastamme sekä tekstejä vertaistukijoiltamme ja toimintaamme osallistuneilta. Surunauha ry:n uudistunut jäsenlehti on tilattavissa nyt myös muille kuin jäsenille hintaan 10 € / kpl. Lehden voi tilata täältä.

 

Surukonferenssi – konferenssi surusta ja surevan tukemisesta

 

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta, tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa sekä tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Tämän vuoden Surukonferenssi järjestetään 11.-12.4.2019 Tampereella. Konferenssin teemana on Suru perheessä. Konferenssissa käsitellään perheen surua monipuolisesti eri perheenjäsenten, eri kuolinsyiden ja selviytymiskeinojen näkökulmasta. Tiedotamme lisää suunnittelun edetessä.

Vuoden 2018 Surukonferenssi järjestettiin 19.-20.4.2018, ja se oli kymmenes valtakunnallinen Surukonferenssi. Juhlavuonna haluttiin korostaa toivon ja selviytymisen merkitystä. Konferenssin teemana oli Resilienssi surussa – sinnikkyys, joustavuus, selviytymiskyky vaikeissa elämäntapahtumissa.

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuosien 2009-2012 konferenssit järjestettiin Jyväskylässä. Vuodesta 2013 alkaen Surukonferenssit on järjestetty Tampereella. Alussa järjestäjinä toimivat surujärjestöt. Myöhemmin järjestäjäjoukko on laajentunut ja mukana konferenssia järjestämässä ovat olleet myös Tampereen Yliopiston Terveystieteiden yksikkö, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja Suomen Mielenterveysseura. Vuoden 2016 konferenssissa uutena yhteistyökumppanina oli Kirkkohallitus, ja vuoden 2019 Surukonferenssin yhteistyökumppanina on myös Syöpäjärjestöt ry.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Lue lisää Surukonferenssin nettisivuilta http://surut.fi tai tilaa Surukonferenssin uutiskirje tästä: http://surut.fi/uutiskirje