Jos haluat keskustella tilanteestasi, soita Surunauhan numeroon 044 977 9428 (ark. 9-15). Ympärivuorokautinen MIELI ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09 2525 0111.

Tietoa itsemurhan tehneiden läheisiä kohtaaville ammattilaisille

Tilaa Surunauhan maksuttomia esitteitä

Tilaa Surunauhan uutiskirje

Surevan kohtaaminen -toiminta ammattilaisille

Surevan kohtaaminen -toiminta on neljän surujärjestön yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien valmiuksia ja tietoa läheisen kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta. Laajemmin tavoitteena on parantaa surevien saamaa tukea ja helpottaa tuen löytämistä. Toiminnan taustalla ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret Lesket ry ja Surunauha ry. Toiminta on valtakunnallista ja sitä hallinnoi Käpy ry.

 

Surevan kohtaaminen -toiminnassa on kaksi keskeistä toimintatapaa:

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijat jakavat kokemuspuheenvuorojen kautta tietoa omista kokemuksistaan ja surevan kohtaamisesta ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemusasiantuntijoita on kaikkien surujärjestöjen jäsenistä. (Heille tarjotaan koulutusta, materiaaleja ja työnohjauksellista tukea vapaaehtoisena kokemusasiantuntijana toimimisen tueksi.) Surevan kohtaaminen -toiminta välittää kokemusasiantuntijapuheenvuoroja sekä haastattelu- ja tutkimuspyyntöjä kokemusasiantuntijoille.

Pyydä kokemusasiantuntijapuheenvuoroa täältä.

Asiantuntijatieto ja vaikuttaminen

Tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa välitetään surevankohtaaminen.fi -sivustolla, jossa on laaja tietopankki surusta, surevan tukemisesta ja tarjolla olevasta tuesta. Aiheeseen liittyvää tietoa jaetaan myös erilaisissa verkostoissa ja työryhmässä sekä Surevan kohtaaminen -toiminnan viestintäkanavissa.

Lue lisää: https://www.surevankohtaaminen.fi/

Työntekijöiden yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Sirpa Mynttinen
sirpa.mynttinen@surevankohtaaminen.fi

 

Opettajan ensiapuohje itsemurhakriisiin koulussa

Opas PDF-tiedostona: https://surunauha.net/wp-content/uploads/Opettajan_ensiapuohje_itsemurhakriisiin_koulussa.pdf

THL: Toiminta kouluissa ja oppilaitoksissa itsemurhayrityksen tai itsemurhan jälkeen

 

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositukset (Lähde: www.hotus.fi)

Hoitosuositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ennen suositusten julkaisemista, niistä pyydetään lausunnot sekä suositusaiheen että menetelmän asiantuntijoilta.

Hoitosuositusten tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle. Suositukset ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä.

Hoitosuositus äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen:

Lyhyt versio: HOITOSUOSITUS_lyhyt_final.pdf (PDF-tiedosto)

Pitkä versio: http://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus

 

 

Ohjeistus itsemurhien käsittelystä mediassa

Itsemurhien ehkäisy ja uutisointi mediassa: Työkalupaketti media-alan ammattilaisille Solin, Pia; Partonen, Timo (2016-06)

EUREGENAS Itsemurhien ehkäisyn työkalupaketti media-alan ammattilaisille Eva Dumon & Prof. Gwendolyn Portzky (European Regions Enforcing Actions Against Suicide, 2008-2013)

Läheisen itsemurhan käsittely mediassa Surunauha 2019

Suomen Journalistiliiton ohjeistuksia. (Myös kuva alla)

Surunauha ry:n jäsenlehti

Jäsenlehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan jäsenille sähköpostitse tai postitse sen mukaan, miten olet toivonut. Jäsenlehtemme sisältää mm. tietoa tulevasta toiminnastamme sekä tekstejä vertaistukijoiltamme ja toimintaamme osallistuneilta. Surunauha ry:n uudistunut jäsenlehti on tilattavissa nyt myös muille kuin jäsenille hintaan 10 € / kpl. Lehden voi tilata täältä.

 

Surukonferenssi – konferenssi surusta ja surevan tukemisesta

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta, tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa sekä tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Ensi vuoden Surukonferenssi järjestetään 25.-26.4. 2024 Tampereella. Konferenssin teemana on Elämä läheisen kuoleman jälkeen.

Surukonferensseja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuosien 2009-2012 konferenssit järjestettiin Jyväskylässä. Vuodesta 2013 alkaen Surukonferenssit on järjestetty Tampereella. Alussa järjestäjinä toimivat surujärjestöt. Myöhemmin järjestäjäjoukko on laajentunut ja mukana konferenssia järjestämässä ovat olleet myös Tampereen Yliopiston Terveystieteiden yksikkö, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ja Suomen Mielenterveysseura.

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Lue lisää Surukonferenssin nettisivuilta http://surut.fi tai tilaa Surukonferenssin uutiskirje tästä: http://surut.fi/uutiskirje

 

Itsetuhoisen henkilön läheisten kohtaaminen