Jos haluat keskustella tilanteestasi, soita Surunauhan numeroon 044 977 9428 (ark. 9-15). Ympärivuorokautinen MIELI ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09 2525 0111.

Att fungera som stödperson

När du som en stödperson erbjuder din hjälp, kan du skapa meningsfullhet. Alla kan hitta sitt eget sätt att stöda: stödet kan ske mellan två personer, på nätet eller i grupp. Du kan söka till en utbildning som känns bäst för dig och ditt sätt att stöda. Alla utbildningar är för tillfälligt på finska, men kan ordnas på svenska ifall det finns efterfrågan. Mera information om våra utbildningar på finska hittar du här.

Våra utbildningar:

Stöd på nätet: utbildning till chatt-handledare

Som en handledare på vår stödchatt ger man sitt stöd via nätet. Stödpersonen erbjuder kamratstöd och leder diskussionen. Stödchatten brukar ordnas en gång i veckan, och då kan handledarna boka chatt-turer som passar deras tidtabell. I en chatt finns ofta en eller två handledare. Vi önskar, att de utbildade kan fungera som handledare åtminstone en gång i månaden.

Du kan fungera som en handledare på nätet, ifall det gått åtminstone ett år från din egen förlust och din livssituation ger dig möjlighet och ork att stödja någon som upplevt en liknande förlust som du. Vi intervjuar alla sökande per telefon. Dessutom ordnar vi årligen olika slags möten och tilläggsutbildningar för våra stödpersoner, samt genom arbetsstyrning ser till att de orkar.

pexels-vlada-karpovich-4050333_crop

Stöd på nätet: Stödperson på ett diskussionsområde

Som en stödperson i ett diskussionsområde på nätet väljer man en lämplig vecka från bokningskalendern då man jobbar på jour. Detta innebär, att man under veckan, en gång om dagen läser nya meddelanden på diskussionsområdet samt välkomnar nya skribenter och svarar på meddelanden på ett sätt som förmedlar information och medkänsla.

Du kan fungera som en handledare på nätet, ifall det gått åtminstone ett år från din egen förlust och din livssituation ger dig möjlighet och ork att stödja någon som upplevt en liknande förlust som du. Vi intervjuar alla sökande per telefon. Dessutom ordnar vi årligen olika slags möten och tilläggsutbildningar till våra stödpersoner, samt ser till att de orkar, t.ex. genom arbetsstyrning.

Utbildning till att ge individuellt stöd

Utbildningen till individuellt stöd ger dom frivilliga verktyg att fungera som stödpersoner per telefon, eller genom att mötas ansikte mot ansikte. Detta kan ske t.ex. genom att möta kontaktpersonen på ett café eller gå på en promenad. Varje stödperson kan välja ett sätt att stöda som passar dem bäst.

Stödpersonerna tar kontakt i kontaktpersonen (sorgbandets kontor fungerar som kontaktförmedlare) ca. 1-6 gånger/kontaktperson. Stödpersonerna får en telefon från Sorgbandet, och samtalet kan göras från ett ställe som för stödpersonen känns bäst och lugnast. I utbildningen går vi igenom grunderna till individuellt stöd, samt övar på bemötande. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av att ge telefonhjälp eller stödpersonsverksamhet.

Du kan söka till vår utbildning, ifall det gått åtminstone ett år från din egen förlust och din livssituation ger dig möjlighet och ork att stödja någon som upplevt en liknande förlust som du. Vi kompenserar resekostanderna (enligt billigaste fordon). Vi vill gärna få ansökningar från människor runtom Finland.

I utbildningen:

  • gås det igenom hur man bemöter en sörjande
  • funderar på den frivilligas roll och orkande
  • övar på hur man bemöter, per telefon och ansikte mot ansikte

Vi intervjuar alla sökande via videoanslutning (t.ex. Zoom)

Vi önskar att stödpersonerna kan förbinda sig åtminstone till några år. Vi erbjuder en bra utbildning, mycket stöd från arbetarna på kontoret samt ett varmt samfund.

Utbildning till grupphandledare

Våra grupphandledare representerar Sorgbandet inom deras närområde: enligt egna tidtabeller ordnar de stögrupper, eller enstaka tillfällen tillsammans med andra stödpersoner i samma bostadsort. De informerar lokalt, samt får en möjlighet att delta i vår nationella kamratstödsverksamhet, som t.ex. Vesova-veckoslutet samt handledning till olika tillfällen och nätgrupper. Grupphandledarna kan enligt sin egen önskan också ge annan sorts stöd, t.ex. via telefon.

Utbildningen räcker två veckoslut. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av grupphandledning. Du kan söka till vår utbildning ifall det gått åtminstone ett år sedan din egen förlust och din livssituation ger dig möjlighet och ork att stödja någon som upplevt en liknande förlust som du. Vi vill gärna få ansökningar från människor runtom Finland.

Som grupphandledare önskar vi att du kan förbinda dig åtminstone till några år, samt att du har en självständig arbetsförmåga.

För att delta i en utbildning, krävs det att du är medlem i Sorgbandet rf. Om du ännu inte är medlem, kan du bli medlem här.