In English

 

Surunauha – peer support after a loved one’s suicide

The Finnish non-profit organisation Surunauha ry (Eng. ”Grief Ribbon”) was founded in 1997. Our mission is to support those who have lost loved ones to suicide. We also want to promote open discussion about the matter to reduce prejudice and stigma related to suicide.

Our activities are based on volunteer peer support. We offer support groups across the country. The groups provide a safe and confidential environment to meet others facing the same situation. The group leaders are also peers who have lost loved ones to suicide. We regularly train our supporting volunteers and provide them with work counselling.

We also have a message board, a peer support telephone, and we annually organise a nationwide peer support weekend, Vesova.

Our services are mainly in Finnish, but in Vaasa we also have some functions in Swedish.

If you are interested in receiving peer support in English, or some other language, after a loved one’s suicide, please leave your contact information in this form.

If you are in need of immediate crisis counselling and guidance, you can contact The Finnish Association for Mental Health’s Crisis helpline in English or Arabic by calling 040 195 8202 on Mon, Tue, Thu and Fri at 11.00– 15.00 or Wed at 18.00– 22.00. For appointments call (09) 4135 0510.

 

More information on suicides and surviving suicide loss

 

Traumatic crises (The Finnish Association for Mental Health)
Suicide (The Finnish Assocation for Mental Health)
Survivors of Suicide Loss Fact Sheet (American Association of Suicidology)
Books for suicide loss survivors (American Foundation for Suicide Prevention)

På svenska

 

Sorgbandet rf – stöd för närstående till personer som gjort självmord

Sorgbandet rf grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord. Verksamhetens grundidé är att vi som har varit eller är i samma situation stöder varandra.

Föreningen har stödgrupper runtom i landet. Gruppen är en plats där man kan prata med andra i samma läge om sina känslor, eller där man kan vara tyst tillsammans om det känns så. Även de personer som leder grupperna har förlorat någon närstående via självmord.

Vi har också en diskussionsforum i näteten stödtelefon och ett landsomafattande veckoslut Vesova varje höst.

I Vasa har vi tvåspråkigt program på minnesdagen för dem som begått självmord. Läs mera härifrån.

Våra stödgrupper är för tillfället på finska, men vi försöker att ordna grupper på svenska i framtiden. Kontakta oss!

Kontakta oss!

 

En stödgrupp i Jakobstad

 

I Jakobstad ordnar församlingarna en öppen stödgrupp för närstående till personer som gjort självmord. Gruppen samlas en gång i månaden i Jakobstads församlingscenter. Närmare information: diakonissan Marianne Sandström, 040 3100 421.

 

Läs mer om sjävlmord och sorg

 

Efter en närståendes självmord (Föreningen för Mental Hälsa i Finland)
Att förlora någon (Föreningen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd i Stockholm)
Sorg (Psykologiguiden.se)
Trauma (Psykologiguiden.se)