Kirjallisuutta

 

Omia kokemuksia ja kaunokirjallisuutta

Aarnitaival, Saraleena: Läsnäolosi on lohdutus (Katharos Oy 2013)

Anhava, Helena: Kysy hiljaisuudelta itseäsi (Otava)

Anhava, Helena: Murheellisen kuullen on puhuttava hiljaa (Otava)

Anhava, Tuomas: Oikukas tuuli (Otava)

Gambotta, Antonella: Pimennys. Itsemurhamuistelmat (Like)

Härkönen, Anna-Leena: Loppuunkäsitelty (Otava)

Jaatinen, Eila: Äläkä sure, Sakari (Katharos Oy 2009)

Jalonen, Riitta ja Louhi, Kristiina: Tyttö ja naakkapuu (Tammi)

Kaipaus on kukka, suru varjo nurmikolla. Toim. Salme Saure (Otava)

Kilpi, Eeva: Ennen kuolemaa (WSOY)

Kiuru, Reidunn: Surun päiväkirja – ja ilon (Otava)

Kiuru, Sakari ja Reidunn: Kaarnalaiva (Otava)

Koskenvesa, Marjatta: Lunta, sanoi perhonen (WSOY)

Kun siivet kantavat. Toim. Tarja Heiskanen (SMS-Julkaisut)

Kuronen, Kirsti: Paha puuska (Karisto 2015)

Lindqvist Martti: Suruntie (2001)

Lindqvist, Martti: Kuolemaa väkevämpi (Otava)

Lindroos-Annala, Pirjo: Tuulelan tupa (VALMIIXI 2013)

Pystynen, Tiina: Leskikuningattaren muistelmat (WSOY)

Päivänlasku, runoja murheessa ja ikävässä. Toim. H-P Lappalainen (Kirjayhtymä)

Repo, Simo: Surussa on valo (Gummerus)

Riikonen, Teuvo V: Isäni, miksi (Kirjapaja)

Saavalainen, Teuvo: Ja poika vaikenee (Gummerus)

Sihvola, Arja: Jälkeen Kasperin (omakustanne)

Sihvola, Arja: Narri, Piispa ja Lintu (Basam Books 2015)

Sinua en unohda: lapsensa menettäneet kertovat (1996)

Särkynyt sydän. Omainen ja itsemurha. Toim. Tarja Heiskanen (SMS-Julkaisut)

Surunauhalla sidotut – läheisen itsemurha ja vertaistuki, toim. Sari Forsström, Rauni Franski, Sirkka Tamminen (WSOY) Tilaa Surukirjakaupasta

Surussa ja toivossa – Martti Lindqvistin ajatuksia. Toim. Viena-Inkeri Lounela (1999)

Teinilä, Mari: Lopun elämää, Itsemurhan tehneiden läheiset kertovat (Kirjapaja)

Vuori, Katariina & Pulkkinen, Jonna: Kourallinen tabuja. Kertomuksia itsemurhasta (Atena Kustannus 2014)

Väisänen Leena: Lapsen menetys: perheen suru ja toipuminen (1996)

Wislöff, Fredrik: Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. (Kirjaneliö)

Wolterstorff, Nicholas: Surulaulu pojalleni (Karas-Sana)

Yhtäkkiä yksin. Leskeksi jääneet kertovat (Kirjapaja)

Zink, Jörg: Surussa on kantavaa voimaa (Kirjaneliö)

Åberg, Christer: Syvänteessä (Kirjapaja)

 

Tietoa ja tiedettä

Ayalon, Ofra: Selviydyn! Yhteisön tuki ja selviytyminen (SMS-Julkaisut)

Cobain, Bev: Apu-a. Selviytymisopas masentuneelle nuorelle (Pieni Karhu)

Dyregrov, Atle: Lapsen suru (Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja punainen Risti)

Erkko, Tuuli & Ohraluoma, Kirsi: Suru puserossa – Lapsen ja nuoren tukeminen itsemurhan jälkeen. (Surunauha ry 2007) Tilaa Surukirjakaupasta

Heiskanen Tarja: Viimeinen ratkaisu (SMS-julkaisut)

Itsemurhat Suomessa 1987 -projekti. Toim. Jouko Lönnqvist, Hillevi Aro ja Mauri Marttunen (Stakes)

Kuolema elämän keskellä. Toim. J-E Ruth ja P. Heiskanen (Otava)

Lintunen, Martti: Älä yritä unohtaa (Prometheus kustannus Oy, 2010) Tilaa Surukirjakaupasta

Palosaari, Eija. Lupa särkyä (Edita, 2008)

Poijula, Soili: Surutyö (Kirjapaja)

Poijula, Soili: Lapsi ja kriisi, Selviytymisen tukeminen (Kirjapaja)

Pulkkinen, Mari. Salattu, suoritettu ja sanaton suru. Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena (Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2016)

Ruishalme Outi, Saaristo Liisa: Elämä satuttaa – Kriisit ja niistä selviytyminen (Tammi)

Saari, Salli: Kuin salama kirkkaalta taivaalta – Kriisit ja niistä selviäminen (Otava)

Solomon, Andrew: Keskipäivän demoni. Masennuksen atlas (Tammi)

Särkynyt sydän. Omainen ja itsemurha. Toim. Tarja Heiskanen (SMS-Julkaisut)

Toivoa ja tukea itsemurhakriisissä. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2008. Toim. Eva Kanerva. (Helsingin ylipisto, Käytännöllisen teologias laitos 2008)

Uusitalo Tuula: Miten päästä yli mahdottoman (Lapin yliopisto, 2006, väitöskirja)

Uusitalo Tuula: Yli mahdottoman. Itsemurha ja läheinen (Edita 2007) Tilaa Surukirjakaupasta

Opinnäytetöitä ja tutkimuksia

 

Salmela, Anu 2017: Kuolemantekoja. Naisten itsemurhat 1800-luvun jälkipuolen tuomioistuinprosesseissa. Väitöskirja, Turun yliopisto.

Tirkkonen, Malla 2017: Teemaluennoista luoviin menetelmiin : läheisen itsemurhan kohdanneiden tarpeita ja toiveita vertaistukiryhmätoiminnalle. Opinnäytetyö, sosionomikoulutus. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lahti, Jennina 2016: Vanhempansa itsemurhan kautta menettäneiden käsityksiä itsemurhasurusta ja sen vaikutuksista oman elämänpolun muodostumiseen, Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.

Inna, Saara 2014: Sirpaleista koottu – Sisaruksen suru ja siitä selviytyminen sisaruksen itsemurhan jälkeen. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö.

Lahti, Tuuli 2014: Itsemurhan tehneiden henkilöiden omaisten kokemuksia vertaistuesta. Satakunnan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Salmela, Anu 2011: Varjele taivas – itsemurhanko hän tekisi? Naisten itsemurhiin suhtautuminen Suomessa vuosina 1880–1900. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Kylänpää, Emma 2010: Poliisin ja itsemurhan tehneen läheisen kohtaaminenPoliisiammattikorkeakoulun päättötyö. Tampere.

Mäki, Netta 2010: Not in all walks of life? Social Differences in Suicide Mortality. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Rosenkvist, Linda & Wallin Kjellberg, Jenny 2010: Suicidefterlevande familjers upplevelse av stöd i samband med en stödhelgsinsats.

Laine, Sonja 2009: Äitien surulliset tarinat. Vertaistuki itsemurhan tehneiden läheisten keskustelupalstalla. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, sosiaalityön tutkimuksen laitos.

Peltola, Heidi & Vilppola, Margareetta 2009: Luovat ja toiminnalliset menetelmät surevan lapsen tukena. Ohjaajan materiaalia lasten sururyhmiin. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

Kujala, Johanna 2007: Sitä ei irrota suopa ei lipeä, se irtoaa vasta kuolemassa. Lapsena koettu vanhemman itsemurha aikuisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, käytännöllisen teologian laitos.

Marjamäki, Märta 2007: Seurantatutkimus itsemurhan tehneiden henkilöiden puolisoiden selviytymisprosessista. Väitöskirja. Turun yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta.

Pesonen, Tuula 2006: Trends in Suicidality in Eastern Finland 1988–1997. Väitöskirja. Kuopion yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta.

 

 

 

Lapsensa menettäneiden vanhempien tueksi sekä ammattilaisten käyttöön

Näiden tukikirjasten tilaukset Käpy ry:n verkkosivuilta.

Lapsen kuolema. Tietoa ja tukea lapsen kuoleman kohdanneille. Toim. Aho A-L., Kivikko M., Mesikämmen E., Uittomaki S. (2014, tukikirjanen, 32 s., KÄPY Lapsikuolemaperheet ry)

Kirjanen on saatavana myös ruotsinkielisenä: När ett barn dör. Information och stöd till barnets närstående.

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Uittomäki S., Mynttinen S., Laimio A. (2011, 59 s., KÄPY Lapsikuolemaperheet ry)