Jos haluaisit puhua jonkun kanssa juuri nyt, voit soittaa arkisin klo 9–15 numeroihin 📞044 751 9916 (Teppo)
tai 📞044 977 9428 (Liisa), tai ympärivuorokautiseen MIELI ry:n kriisipuhelimeen 09 2525 0111.

Itsemurhat vähenivät hieman vuonna 2018

Tilastokeskus on nyt julkaissut vuoden 2018 tilastot eri kuolemansyistä. Itsemurhien määrä väheni hieman vuodesta 2017. (Tilastot julkaistaan vuoden viiveellä)

Itsemurhien määrä on laskenut suhteellisen tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin itsemurhia yli 1 500. Itsemurhien määrässä oli pientä kasvua vuosina 2016–2017, mutta vuonna 2018 itsemurhien määrän kasvu pysähtyi. Vuoden 2018 aikana itsemurhia tehtiin 810, mikä on 14 vähemmän kuin vuonna 2017.

Itsemurhakuolleisuus on kymmenessä vuodessa pienentynyt yli 20 prosenttia, miehillä enemmän kuin naisilla. Miehet kuitenkin tekivät itsemurhia edelleen huomattavasti enemmän kuin naiset. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä. Vuonna 2018 itsemurhakuolleisuus eli itsemurhien määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden oli 15, miehillä 23 ja naisilla 7 (kuvio 11).

Viimeisen kymmenen vuoden aikana itsemurhakuolleisuuden väheneminen on näkynyt selvimmin keski-ikäisillä. Sen sijaan nuorten alle 25-vuotiaiden ja 65-vuotta täyttäneiden itsemurhakuolleisuus ei ole pienentynyt yhtä paljon. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2018 naisilla 50 vuotta ja miehillä 48 vuotta.

Itsemurhat ovat keskeinen kuolemansyy nuorilla. Nuorten 15–24-vuotiaiden kuolemansyistä itsemurhien osuus on yli kolmannes. Nuorilla itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä on suuri osin siksi, että nuorten kuolleisuus muihin syihin on vähäistä. Itsemurhan tekijöistä alle 25-vuotiaita oli viime vuonna 99, mikä on kaikista itsemurhan tehneistä 12 prosenttia.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkeaa. Eurostatin vuoden 2016 tilastojen mukaan nuorten 15–24-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli Suomessa korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden itsemurhakuolleisuus ei poikennut paljoa EU-maiden keskiarvosta.

Lähde ja lisätietoja: https://stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_006_fi.html