040 545 8954 toimisto@surunauha.net

Vi söker frivilliga stödpersoner, som har själv mist någon genom självmord. Vi hoppas att minst ett år har gått sedan din närståendes självmord. Vi förutsätter ingen särskild professionell bakgrund. Vi betalar inte lön men vi ersätter den frivilliges rese- och telefonkostnader. Sorgbandet rf grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord. Verksamhetens grundidé är att vi som har varit eller är i samma situation stöder varandra. Föreningen har stödgrupper runtom i landet, en diskussionsforum i nätet, en stödtelefon och ett landsomfattande veckoslut Vesova varje höst.

Ansök här: https://fi.surveymonkey.com/r/utbildningsorgbandet

 

Surunauha ry sosiaalisessa mediassa: