Tukea on saatavilla myös netissä ja puhelimitse! Voit myös soittaa toimistolle arkisin 9–15 numeroon 0447519916.

Malla Tirkkosen opinnäytetyö läheisen itsemurhan kohdanneiden vertaistukikokemuksista

Laurea-ammattikorkeakoulusta on valmistunut opinnäytetyö, joka käsittelee läheisen itsemurhan kohdanneiden kokemuksia ja odotuksia vertaistukiryhmätoiminnasta. Malla Tirkkosen tekemän opinnäytetyön nimi on Teemaluennoista luoviin menetelmiin : läheisen itsemurhan kohdanneiden tarpeita ja toiveita vertaistukiryhmätoiminnalle ja se on luettavissa Theseus.fi-verkkopalvelussa.

Ote opinnäytetyön tiivistelmästä:
”Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää läheisen itsemurhan kohdanneiden kokemuksia ja käsityksiä tarvittavan vertaistuen laadusta sekä sisällöstä. Opinnäytetyö toteutettiin valtakunnalliselle surutyön vertaistukijärjestölle, Surunauha ry:lle, joka pyrkii tukemaan läheisen itsemurhan kokeneiden selviytymistä erilaisten vertaistukimuotojen avulla sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti lisäämällä avointa keskustelua itsemurhista. Tutkielman tarkoitus oli tuottaa Surunauhalle sellaista tietoa, jonka avulla se voi kehittää vertaistukiryhmiensä toimintaa läheisen itsemurhan kohdanneiden tarpeita vastaavaksi.”