Surunauhan tilaisuudet ja vertaistukiryhmien kokoontumiset peruttu toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. (tiedote). Etätukea on kuitenkin saatavilla netissä ja puhelimitse, lue lisää tästä! Voit myös soittaa toimistolle 0447519916 (ark. klo 9-15).

Tutkimuspyyntö: Kuoleman vaikutus läheisensä menettäneen spiritualiteettiin

Oletko joutunut kohtaamaan läheisesi kuoleman? Teen maisteriopintoihin liittyvää pro gradu -tutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja tarvitsisin aineistoa läheisensä kuoleman kokeneilta ihmisiltä.
Pyytäisin sinua kirjoittamaan minulle kokemuksestasi, ajatuksistasi ja tunteistasi. Kirjoituksesi voi olla vapaamuotoinen ja niin pitkä tai lyhyt kuin sinusta tuntuu sopivalta.

Toivoisin kirjoituksia erityisesti kokemuksistasi ja tuntemuksistasi, jotka liittyvät mahdolliseen jumalasuhteeseesi, hengellisyyteesi ja henkisyyteesi. Vaikka tutkimus on teologian alaan liittyvä, minkäänlainen ’uskovaisuus’ tai kristillinen vakaumus eivät ole edellytyksiä tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat muun muassa se, kuinka olet kokenut läheisesi kuoleman vaikutuksen omassa elämässäsi, millaisia selviytymiskeinoja olet käyttänyt ja miten läheisesi kuolema on vaikuttanut spiritualiteettiisi. (Spiritualiteetti-sanan katsotaan pitävän sisällään niin uskonnollisen kuin hengellisen ja henkisenkin ulottuvuuden. Sen taustalla on englanninkielinen sana spirituality joka taas palautuu latinankieliseen sanaan spiritualitas. Käytännöllisen teologian professori Heikki Kotilan mukaan jokaisella ihmisellä on jonkinlainen spiritualiteetti.)

Kaikenlaiset kertomukset, niin myönteiset kuin kielteisetkin, ovat tutkimukselleni tärkeitä. Ensisijaisesti toivon kirjoituksia sähköpostitse, mutta voit kirjoittaa halutessasi myös nimettömänä maapostin välityksellä. Tutkimustani ohjaa dosentti Kati Tervo-Niemelä Helsingin yliopistosta. Kirjoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja osallistujien anonymiteetti on taattu kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Kirjoitukset myös käsitellään siten, että kirjoittajia ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Vastaan myös mielelläni kysymyksiin puhelimitse.

Ystävällisesti
Helena Kangaskortet
os. Käytännöllisen teologian osasto, Vuorikatu 3, 00014 Helsingin yliopisto
Laita kuoreen merkintä ”Graduvastaus.”
p. 045 2384370
helena.kangaskortet@helsinki.fi