040 545 8954 toimisto@surunauha.net

Oulun yliopistossa on valmistunut pro gradu -tutkielma, joka käsittelee vanhempansa itsemurhan kautta menettäneiden surua. Jennina Lahden tekemän tutkielman nimi on Vanhempansa itsemurhan kautta menettäneiden käsityksiä itsemurhasurusta ja sen vaikutuksista oman elämänpolun muodostamiseen ja se on luettavissa Oulun yliopiston julkaisuarkisto Jultikassa.

Ote tutkielman tiivistelmästä:
”Suomessa tehdään vuosittain satoja itsemurhia ja tuhansia itsemurhayrityksiä. Itsemurha ei kuitenkaan kosketa ainoastaan tekijäänsä, vaan sen vaikutukset ulottuvat laajalle ja monien elämään. Pyrkimys ymmärtää itsemurhailmiötä ja sen taustoja antaa paremmat mahdollisuudet tukea itsemurhan tehneiden läheisiä ja tehdä itsemurhia ehkäisevää työtä. Läheisten kokemuksia tutkimalla puolestaan on mahdollista saada ensiarvoista tietoa itsemurhasurusta ja niistä tekijöistä, jotka tukevat sopeutumista. Samalla saadaan välineitä kohdata ja tukea läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä.

Tässä tutkielmassa selvitetään vanhempansa itsemurhan kautta menettäneiden käsityksiä itsemurhan jälkeisestä surusta ja sen vaikutuksista oman elämänpolun muodostumiseen. Aineistona on kesän 2015 aikana kerätyt kahdeksan kirjoitelmaa ja yksi haastattelu.”

Surunauha ry sosiaalisessa mediassa: